Geliştirme süreci ön analiz süreci , analiz dokumanın hazırlanması , onayınıza sunulması , yazılım modeli tasarımının yapılması , uygulamanın geliştirilmesi, testlerin uygulanması ve production ortamına deploy edilip kullanıma açılması adımlarını içermektedir. Analiz, raporlama ve test için bir developer işlemleri yapılmaktadır.

Uygulama katmanlarında aşağıdaki teknolojiler kullanılmaktadır;

Back-End (Server Side) : Ms.Net platform , C# Lang. , ASP.Net MVC 5 , Entity Framework ( on IIS App Server)
 RDMS : MS Sql Server
 Front-End : HTML 5 , CSS 3.0 , Javascript ( ECMA 6 ) , JQuery , Bootstrap
Uygulamanın çalışabilmesi için gerekli sunucu üzerinde ASP.NET MVC ilgili versiyonunu destekler durumda IIS ( Internet Information Services)  uygulama sunucusunun ve MS Sql Server ilgili versiyonunun çalışır durumda olması , bu uygulamalara erişim için gerekli kullanıcı bilgilerinin oluşturulup bize ulaştırılması gereklidir. Uygulama arayüzü tümüyle web için tasarlandığından ECMA-6 desteği olan tüm modern browserlar’da sorunsuz çalışacak , ayrıca mobile cihazlar ile uygulama açıldığında responsive design uygulanacağından screen resolution değerine göre otomatik olarak tasarım ekrana uygun hale gelecek şekilde çalışacaktır.
İşin yapımı sürecinde kısaca aşağıdaki adımlara ilerleyecektir :
  • Analizin yapılması ve Analiz dokumanın hazırlanması
  • Sözleşmenin İmzalanması ( Analiz Dokumanı ile birlikte )
  • Yazılım Geliştirme süreçlerinin tamamlanması
  • Test ortamına deployment yapılması
  • Test ortamında müşteri sunumun yapılması varsa feed-back’lerin alınması
  • Son düzenlemeler sonrası gerçek ortama deployment yapılması