Son on yıl içinde internet sitelerinin başarıları defalarca duyulmuş ve görülmüştür, Bu yankı. yaşı. cinsiyeti, uyruğu, bilgi düzeyi, altyapısı ya da deneyimi ne olursa olsun, bir hayal edip, doğru kurgulayan ve bunları doğru bir biçimde hayata döken herkesin  daha iyi bir yaşam yaratabileceği ümidini iletmektedir.

Mesaj çok açıktır. Uzun suredir işleyen muhteşem bir sistem yaşamdan daha fazlasını isteyenler için bir ümit olduğunu göstermeye devam etmektedir. Güçlü liderler her yıl yeni liderler yaratmaya ve onlarla birlikte çalışmaya devam etmektedir.

Mesaj ne kadar muhteşem olursa olsun, etkisi ancak etkisi ulaştıktan sonra hissedilebilir. Eğer bir sır olarak saklanırsa en güzel mesajların bile hiçbir etkisi olmaz. Sadece öneminden haberdar olan insanların sayısı yükseldikçe gücü artar. İşte geldiğiniz nokta burası.

Bu ümit mesajım başkalarıyla paylaşarak ve gerekil adımlan attıkça başarı şansınızı arttırabilirsiniz. Başkalarına yardım etme ya da gereksinim duyduklan yardımı nereden alabileceklerini gösterme yeteneğiniz pratik yaparak gelişebilir. İlgi ve bilginiz yol aldıkça artar. sizi ve büyüyen işinizi besleme yeteneğinizi sağlamlaştırır. Siz, sizden önce gelenler ve sizden sonra gelecekler; hepiniz “Yeryüzünün En Büyük Fırsatının” habercilerisiniz.

Zamanlama Mükemmel

Bir süredir bu işi yapıyor, ve daha iyi sonuçlar almak için daima bazı araçları kullamyor olabilirsiniz. İşe yeni başlamış ya da belki de henüz göz aüyor olabilirsiniz. Herkes oyunun biraz farklı bir aşamasındadır.

Bu bir iş olduğundan, mümkün olan en iyi ürün ve hizmetleri uygun fiyatlardan sağlamalısınız. İnternet size, sayısız ürünü rekabet şansı olan flyaüarla daha birkaç yıl önce bile duyulmamış bir hızla alıcıya teslim etme fırsatı sunmaktadır. İçinizden bu işi bir süredir yapmakta olanlar eskiye oranla daha çok sayıda ürün ve hizmeti daha önce belki bunlarla ilgilenmemiş insanlara sunabilir. İnternet, insanları bir mıknaüs gibi çekiyor görünmektedir.

Eğer bunun kayda değer bir fırsat olup olmadığı ü-zerinde kafa yoruyorsanız, olayların ne yönde cereyan ettiğine bir göz atmanız gerek. Büyük potansiyeli olan, gayet modern bir işe iştirak etmek istersiniz, değil mi? Yeni bin yılda kabaran ve olumlu bir potansiyel taşıyan “dalganın tepesine binmeye” muhtemelen hazır olmak istersiniz, doğru mu? Günümüzde yapılan araştırmalar, Yıüfusun yalnızca yüzde 10’unun alışveriş yapmak için İnterneti kullandığını göstermektedir. Bununla birlikte iki ila beş yıl içinde nüfusun yüzde 90’ı alışveriş için İnterneti kullanmaya başlayacaktır. Bu, şaşırtıcı bir büyüme fırsatından başka bir şey değildir!

Bu, size iki ila beş yü ve bu düşünceyi paylaşacak milyonlarca insan verecektir. Eğer bir yerlerde herhangi bir kişiye yaşam boyu gelir sağlayacak daha büyük bir potansiyel varsa bile, ben onu hiç görmedim. Eğer böyle bir şey biliyorsanız, lütfen bana da bundan söz edin.

Potansiyel tek başına bir kişinin durumunu iyileşti-remez. Ama kendini hasrederek çalışmak, potansiyelin daha düşük olduğu geçmiş yıllarda bile çaba harcayanlar İçin maddi özgürlük yaratmıştır. Bir İnsanın ya da bir şirketin sürekli işini büyümesi gerekir, yoksa durgunluğa yakalanır. Bu işin içindeki İnsanlar ve şirket tedarikçisi yıllardır büyümelerini sürdürmektedir. Unutmayın; statüko diye bir şey yoktur. Ya ilerleriz ya da kötüleşlrlz. Zaman geçiyor. Siz de onunla birlikte ilerliyor musunuz?

Düşler ve Makineler Hakkında

Siz ve sizin gibi insanlar bu işin başarılı olması için en önemli etmensiniz. Ama daha önemlisi, kendi başarınız için en önemli ve zorunlu etmensiniz. İnternet, bu işin yapılış biçimini hızla değiştirirken, insanlara bu İşi yapmayı isteten “nedenleri” keşfedip ortaya çıkarmanız gerek.

Sizin ilginiz, teşviğiniz ve yardımınız olmazsa, İnsanların bilgisayar başında oturup işin olmasını beklemeye son vermeleri olasılığı büyüktür! İnternetin gücünden yararlanıyor olsalar bile, bu işte ne kadar da kritik bir rol oynadıklarını anlamayabilirler. Bir sonraki adımda ne yapacaklarını bilemeyebilirler. Eğer böyle bir şey olursa, düş ve hedeflerini gözden kaybetmeleri pek uzun zaman almaz, ve sonunda vazgeçerler.

Bu yüzden onlara doğru yönde rehberlik etmeniz gerekir. Eğer bilgisayarlardan pek anlamıyorsanız, sorun yok! Bu, herkesin kullanmayı öğrenebileceği bir a-lettlr. Birisi size İnternetin nasıl kullanılacağını öğretebilir. Belki, İnternetten iyi anlayan bir arkadaşınız size ne yapacağını öğretirken, siz de ona bu işin ona nasıl bir gelecek verebileceğini anlatabilirsiniz. İnsanlar esin ve rehberliğe gereksinim duyarlar. Sadece enformasyon kimseye başan getirmez. Onlarla ilgilendiğinizi bilmek, içinizde bu işle ilgili taşıdığınız coşkuyu ve düşlerine erişmelerinde kendilerine destek verecek potansiyeli görmek isterler. Geleceklerine kendilerini hasrettikçe ve gerekli eylemleri gerçekleştirdikçe düşlerine erişme yolunda ne kadar büyük adımlar atabileceklerini görmelerine yardım etmeniz gerekir.

Etiket: İnternet sitesi zamanı