Görsel Kimlik

Şirketler kendi yarattıkları veya kullandıkları olaylara ve krizlere tanık oldular. Bir şirket ürünleriyle yaşar. İletişimi eldeki [...]