İnternet Ruhu

INTERNET RUHU İnterneti kullanmak için bilgisayarın nasıl çalıştığını bilmek zorunda değilsiniz Gigabayt, HTML, ISR Java, meta etiketler, bitler, servis sağlayı¬cılar... Her birinin İnternette ve bilgisayarlarda önemli bir işlevi var. Bu terimleri ve bu işin yapılmasında ne tür roller üstlendiklerini anlamak sizin için ne kadar önemli? Yada önemlimi ?