Tasarımda Modernizim

Tasarım, temelindeki düşünceleri ve! fikirleri yansıtır. qeçtiğimiz yüzyılda temel düzünce akımları modernizm ve post-modernizm olmuştur.