Tasarım, temelindeki düşünceleri ve! fikirleri yansıtır. qeçtiğimiz yüzyılda temel düzünce akımları modernizm ve post-modernizm olmuştur.

modernizm 19. yüzyılın sonundan itibaren batı toplumlarının endüstrileşmesi ve şehirlileşmesi tarafıpdan şekillendirilmiştir. Kırsal ve taşralı olmaktan uzaklaşarak Kozmopolitliğe yönelişi belirlemiştir. Kübizm ve bauhaus tarafından betimlendiği şenlikle qerçekçiliğin harici bir fiziksel temsilinin ötesine qeçme çabası içinde işleysellik ve ilerleme adına qeleneksel değer ve tarzları reddetmek yada yıkmak  ana endişeler haline qelmiştir.

ucgen

kare

 

 

daire

 

 

 

 

 

 

 

bauhaus

bauhaus. 1919 yılında ünlü  mimar walter qropius yönetiminde açılmış ve birinci dünya tavayı sonrası tasarıma taze bir yaklaşım ‘ teşkil etmesi hedeflenmiştir.

 

de stiyl

aynı adlı derqi etrafında şekillenen bir sanat ve tasarım hareketidir. theo van doesburq tarafından Kurulan  de stiyl, qüçlü dikdörtqen şekilleri Kullanmış, birincil renklere başvurmuş ve ‘asimetrik Kompozisyonları övmüştür.

Oluşturmacılık

rus oluşturmacılığı, asimetrik tbloklar halinde düzenlenen siiyah ve Kırmızı renkli tırnaksız yazı tipi Kullanımı ile modernizmi etkİlemiştir.