Web sitelerine ilgili ürünlerin standartlara uygun bir şekilde girişlerini yaparız.

Bu hizmet ürün yazılarını kapsamaz

Hazır olan; Ürün resim, Teknik Tablo, Ürün yazısı, 3 adet etiketleme yi kapsamaktadır.