Yazı tipleri ve yazı tipi aileleri kendi İçindeki karakter özelliklerine göre sınıflandırılabilir. Sınıflandırma sistemini ve bir yazı tipinin neye göre sınıflandırıldım kavramak, bir karakteri oluşturan öğeleri İfade etmek için kullanılan terimleri bilmek gerekir. Çoğu yazı tipi geçen 500 yılda orijinal olarak metalden yapılmış olan tasarımlardan meydana gelmiştir. Diğer yazı tiplerinin taş kalıplara kadar giden bir geçmişi vardır. Artık dijital formatta olmalarına rağmen bu yazı tipi oluşturulduğu zamanlardaki fiziksel gereksinimlerle ilgili ayırt edici öğeleri vardır. , Dijital çağ, tasarımcının kullanabileceği yazı tiplerinin sayısında bir patlamaya neden olmuştur ve yeni bir yazı tipi oluşturmayı veya var olan bir yazı tipini değiştirmeyi dahi kolay hale getirmiştir.

Roman
İtalik
Temel harf biçimi. Harflerin temellerinin Roma anıtlarındaki yazılardan geldiği söylenir. Bazı yazı tiplerinin xBook’ adında biraz daha ince versiyonları vardır.
İtalik, Roman kesiminin sağa doğru eğimli versiyonudur. jtn tipinin İtalik biçimi vardır.
Condensed

Roman kesiminin daha dar versiyonudur.
Light
Roman kesiminin daha ince versiyonu.
Extended

Roman’dan daha geni; bir çizgi kullanan Boldface aynı zamanda Medıum, Semibold, Black, Süper (Akzidenz Grotesk’te olduğu gibi) ve Poster (Bodoni’de olduğu gibi, bkz. sayfa 110) olarak da adlandırılır.

Roman kesiminin daha geniş versiyonudur.

web_tasarım_maltepe

Bir metnin biçimlendirilmesi bu örneklerde görüldüğü üzere çok farklı ve çarpıcı görsel sonuçlar doğurabilir. Başa gömme harf eklemekten aynı yazı tipinin farklı ağırlıklarını kullanmaya, değişik girintilerden – düz, asılı, bir noktaya – bir yapı sıralama veya anlam kazandırmaya kadar kullanılabilecek teknikler aslında basittir ancak bir metnin sunumunda çok önemli etkisi olabilir. Metni organize etmek ve izleyicinin dikkatini yönlendirmek için çizgiler de etkili biçimde kullanılabilir.

Bir metnin biçimlendirilmesi bu örneklerde görüldüğü üzere çok farklı ve çarpıcı görsel sonuçlar doğurabilir.

Başa gömme harf eklemekten aynı yazı tipinin farklı ağıriıklannı kullanmaya, değişik girintilerden – düz, asılı, bir noktaya – bir yap» sıralama veya anlam kazandırmaya kadar kullanılabilecek teknikler aslında basittir ancak bir metnin sunumunda çok önemli etkisi olabilir.

Metni organize etmek ve izleyicinin dikkatini yönlendirmek için çizgiler de etkili biçimde kullanılabilir.

Sola dayalı, sağ girintili çıkıntılı. 7pt hurufat lOpt satır aralığı. Sıkı dizilmiş. Sert dönüşler

Bir metnin biçimlendirilmesi bu örneklerde görüldüğü üzere çok farklı ve çarpıcı görsel sonuçlar doğurabilir.

Başa gömme harf eklemekten aynı yazı tipinin farklı ağıriıklannı kullanmaya, değişik girintilerden – düz, asılı, bir noktaya – bir yapı sıralama veya anlam kazandırmaya kadar kullanılabilecek teknikler aslında basittir ancak bir metnin sunumunda çok önemli etkisi olabilir.

Metni organize etmek ve izleyicinin dikkatini yönlendirmek için çizgiler de etkili biçimde kullanılabilir.

Bir metnin biçimlendirilmesi bu örneklerde görüldüğü üzere çok faildi ve çarpıcı görsel sonuçlar doğurabilir.

Başa gömme harf eklemekten aynı yazı tipinin farklı ağıriıklannı kullanmaya, değişik girintilerden – düz, asılı, bir noktaya – bir yapı sıralama veya anlam kazandırmaya kadar kullanılabilecek teknikler aslında basittir ancak bir metnin sunumunda çok önemli etkisi olabilir.

Metni organize etmek ve izleyicinin dikkatini yönlendirmek için çizgiler de etkili biçimde kullanılabilir..

tik satır girintisi (First line indent). Kalınlaştırılmış girişler

Bir metnin biçimlendirilmesi bu örneklerde görüldüğü üzere çok farklı ve çarpıcı görsel sonuçlar doğurabilir.

Başa gömme harf eklemekten aynı yazı tipinin farklı ağıriıklannı kullanmaya, değişik girintilerden – düz, asılı, bir noktaya – bir yapı sıralama veya anlam kazandırmaya kadar kullanılabilecek teknikler aslında basittir ancak bir metnin sunumunda çok önemli etkisi olabilir.

Metni organize etmek ve izleyicinin dikkatini yönlendirmek için çizgiler de etkili biçimde kullanılabilir.

Bir metnin biçimlendirilmesi bu örneklerde görüldüğü üzere çok farklı ve çarpıcı görsel sonuçlar doğurabilir.

Başa gömme harf eklemekten aynı yazı tipinin farklı ağıriıklannı kullanmaya, değişik girintilerden – düz, asılı, bir noktaya – bir yapı sıralama veya anlam kazandırmaya kadar kullanılabilecek teknikler aslında basittir ancak bir metnin sunumunda çok önemli etkisi olabilir.

Metni organize etmek ve izleyicinin dikkatini yönlendirmek için çizgiler de etkili biçimde kullanılabilir.

Yazı tiplerinin birçok farklılıkları vardır. Bazıları tırnaklıdır, bazıları değildir. Harf 1 aralığı bir yazı tipini belirlerken akla ilk gelen en belirgin özellik değildir ancak belli 1 başlı uygulamalarda en önemlisidir. Harf aralığı bir harfin kapladığı alandır ve bir yazı tipi ya eş aralıklıdır (monospaced) ya da orantılı aralıklıdır (proportionally spaced). 1

Eş Aralıklı Yazı Tipi

Eş aralıklı bir yazı tipinde her karakter asıl boyutu ne olursa olsun diğerleriyle aynı genişliktedir. Bu yazı tipleri ilk olarak daktilolarda kullanılırdı. Faturalarda olması gerektiği gibi metnin yukarıdan aşağıya bir sütunda hizalanmasını sağlıyorlardı. Courier kişisel bilgisayar çağında çok kullanılan eş aralıklı Yazı tiplerinden biridir.

Monospaced

 

Hizalı Rakamlar

Çoğu yazı tipi eş yüksekliğe ve aralığa sahip olan rakamlar içeriri Eş i aralıklı karakterler hesaplar gibi tablo şeklindeki bilgilerin önemlifl olduğu durumlarda rakamların dikey hizalanmasına imkan verir ve I yükseklikleri aynı olduğundan okunması kolaydır.
2,341,536,685.00
153,687,145.18
515İ598.89

Orantılı Aralıklı Yazı Tipi

Orantılı aralık sistemi Monotype ve Linotype dökümhaneleri tarafından tarihi el yazmaları biçimine benzediği İçin kullanılmıştır. Her karakter kendi boyutuyla orantılı yer kaplar.

Hizalanmayan Rakamlar

Bu karakterler boyutlarıyla orantılı aralıklarda olduğundan hizalanmaları ve tablo biçiminde kullanılmaları mümkün değildir

 

Yazının Kişiliği

Yazı tipi tasarımlarının çeşitliliği zihnimizde farklı çağrışımlar uyandırır. Bir yazı tipine otomatik olarak bir karakter yükleriz; örneğin bazı yazı tipleri otoriterken i bazıları neşelidir. Tipografideki karakterler bir parça metnin verdiği mesajı nasıl j yorumlayacağımızı belirler. Aynı zamanda onu üreten kişinin ya da kuru değerlerini yansıtır. Bir yazı tipinin atmosfer değeri ifade ettiği kelimelerde aynıysa, o yazı tipinin uygun olduğu söylenir. Tutarsızlık veya yetersiz uygunluk durumunda okuyucu metne daha yavaş cevap verecek ve belki mesajı kabul etmeyecektir. Aşağıdaki kelimelere tepkiniz nedir? Çok fazla kişisel leşti rme kötü olabilir ve okunabil iri iği azaltır.

.