Renk, görsel iletişim alanında son yirmi senenin demirbaşı olmuştur. Dergiler, hatta gazeteler bile dört renkli baskıdan faydalanmaya başlamış ve çoğu şirketler kişisel baskı teknolojilerinin fiyatlarının ucuzlamasıyla renkli belgeleri kendileri basabilir hale gelmişlerdir. Renk dinamizm ekler, dikkat çeker ve izleyicide istenilen duyguları uyandırmak için kullanılabilir. Renkler bir sayfadaki öğeleri gözü bir maddeden diğer maddeye yönlendirerek organize etmek, benzer öğeleri gruplayarak ya da bazı bilgi türlerini kodlayarakve böylece izleyicinin ihtiyacı olan bilgiyi almasını sağlamak için kullanılabilir.

Color-PlanRenkler ışığın farklı dalga boylarından oluşur, bu yüzden sonsuz sayıda ihtimal vardır. Bilgisayar!ar 16 milyondan fazla renk üretebilir, insan gözüyse bundan daha fazlasını ayırt edebilir. Renk, herhangi bir şeyle ilgilendiğimizde algıladığımız ilk şeydir ve belli renklerle ilgili bağlantılar kurmayı öğrenmiş ve buna şartlanmışızdır. Buna renk sembolizmi denir ancak kesinlikten uzaktır. Renklere gösterilen tepkiler kültüre, modaya, çağa ve elbette kişisel tercihlere dayanır. Batıda beyaz düğünle ilişkilendirilirken Budistler için yas rengidir.