Araştırma sektörünün dünya çapındaki liderlerinin çalışma alanları büyük bir farklılık göstermektedir. İzleyici ölçümünde lider olan AGB ve Nielsen, bu hizmetin yanı sıra başka pek çok uzmanlık alanında çalışıyor, örneğin, Nielsen’in ABD dışındaki ilk şubesi olan Fransa Nielsen, 850 personeliyle 60 araştırma hizmeti sundu. Temel çalışma alanı “perakende” gıda satışı ve dayanıklı tüketim maddeleri konusundaki panellerdir. Tüketici ve medya araştırmaları toplam cirosunun % 10’unu oluşturur.

Tüm ülkelerde “araştırma kuruluşu” adı altında sınıflandırılan firmaların sunduğu hizmetler incelendiğinde, bu meslekte bir patlama olduğu izlenimi güçleniyor. Tıbbi araştırma grupları, kamuoyu araştırma enstitüleri şu alanlara müdahale edebilirler: büyük tüketim, reklam araştırmaları, sağlık politikası ve sağlık sektörleri, nitelik araştırma konusunda uzman firmalar, kamuoyu araştırmaları yapan enstitüler, tahmin firmaları, reklam yatırım danışmanları, vs. Bu sektördeki artış öylesine hızlıki, bir yandan yoğunlaşma süreci süper büyük firmaların sayısını azaltırken, öte yandan, çeşitli konularda yoğunlaşan mini ve mikro kuruluşların da oluşmasına yardımcı oluyor. Dünyanın ilk on şirketi arasındaki farklar bu konuda bir gösterge niteliğinde: Nielsen ikinci sıradaki şirketin iki katı ve onuncu sıradakinin on iki katına eşit ciroya sahip. Fransa’da ilk iki kuruluş, Nielsen ve Seco-dip, ülkedeki ilk on araştırma şirketinin ciroları toplamının % 45’ini ellerinde tutuyorlar. Fransa’nın üçüncü kuruluşu, Sofres, Nielsen Fransa’nın cirosunun yarısına bile ulaşamıyor. İlk otuz Fransız şirketinin yarısı Niel-I sen’in şubesinin % 10’undan daha az bir ciroya sahipler. Daha küçük şirketler, reklam vermek konusunda en az j büyük şirketler kadar ketum olduklarından, haklarında J çok fazla bir bilgiye sahip değiliz.

Sektörün tutarsız yapısında, çeşitli güç dengeleri ortaya çıkıyor

*- Küçük ve büyük tüm kuruluşlar, çizgilerinden ba- İH ğımsız olarak, sadece veri sunmakla kalmayıp, karar * alınmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak istiyorlar. Uzmanlıkların müşterilerin somut problemlerine somut cevaplar sunması gerektiğini kabul ediyorlar. Bu da stratejiler önermek, yani “danışmanlık” yapmak demek. Artık fenomenlerin yorumlanmasıyla kısıtlı kalınmak istenmiyor.

– Şimdi yurtiçi ve yurtdışı işbirliklerinin dönemi. Küçük şirketler, özel bir konu üzerindeki uzmanlıklarıyla büyük şirketlerin eksikliğini tamamlıyorlar. Bu yakınlaşmalar çeşitli biçimlerde kendisini gösteriyor: dernekler, ortaklıklar veya satın almalar. 1988’de, tıp pazarında sağlam bir yere sahip olan Sofres, MMTyi fMarketing et Modöle lbchnique) ve onun doktorların davranışları modelini satın aldı.

Uluslararası pazarda ortaklar arayışı gündeme geldi. Artık tek başına çalışmak sözkonusu değildi, uluslararası bir ağa sahip olmak gerekiyordu. Yıllarca Fransa sınırları içinde kalan Secodip bir uluslararası bölüm oluşturarak İspanya, Portekiz ve Fas’ta şubeler açtı. 1989’da bir grup üreticinin sermayesinin % 5 Fine, (COröaJ hisselerin yarısından fazlasına sahipti), AGB’nin % 22’sinc ve yönetici kadronun % 24’üne sahip okluğu bu holding, uluslararası hissedarı ye Almanya’nın bir numaralı şirketiyle uluslararası bir ortaklık konusunu görüşmeye başladı.

– Sunulan hizmetlerin gelişmesindeki temel katkı en-formatik teknolojilerinden geldi. Yeni bilgi toplama ve değerlendirme teknolojileri, giderek tüketici hakkında daha kesin veriler oluşturulmasına yardımcı oldu. Etkin-liği gitgide artan fişleme sayesinde hedeflerin bölümlen-mesi mümkün oldu. Her defasında daha da gelişkin olarak hazırlanan tiplemeler, “medya dışı” reklamcılığın yeni uzmanlık alanı olan marketing direet’in de temelini oluşturarak, çok sayıdaki değişkene ihtiyacı olan ve gelecekteki müşterilere ait fişlemelerin, kalitenin anahtarı olduğu bu alanda çok önemli rol oynadı. Yeni meslekler ortaya çıktı. Bunlardan birisi olan liste “broker”lan sundukları kataloglarda çeşitli değişkenlerle çalışarak homojen insan ya da şirket grupları oluşturuyorlar. Başarılım anahtarı: yaşam biçimleri.

Simülasyon modelleri, yapay zeka, program uzmanları, enformatik dili artık yeni sözcüklerle (mapping, scan-ning, publi-track, sensor vb.) mücadele edilen bir endüstride insanı rakibinden farklı kılan ve mükemmelliğin derecesini belirleyen şeylerdir.

– Daha özgül bir alan olan medya araştırması alanına yeni ve güçlü bir ortak katıldı: satın alma merkezi. Bu merkez, geleceğinin yeni kazandığı potansiyel ve işlevleriyle orantılı olarak “araştırmaların” gücüyle destekleneceğinin bilincinde. Avrupa ve Fransa’nın bir numaralı şirketi Carat-Espace’m, reklamverenlere ve program yapımcılarına sunduğu yeni hizmetler bu noktanın bir göstergesi durumunda. Fransa’nın dördüncü büyük şirketi olan Ipsos araştırma merkeziyle ortaklaşa kurulan Ca-rat-Laser, izleyicüerin tepkileri üzerine anında hazırlanan analizler, yayın projeleri testleri ve bir programın eskiyip eskimediğinin ölçümlerini sunuyor. Tüm bunları her an kendilerine soru sorabileceği 1000 TV izleyicisiyle gerçekleştirebiliyor. Öte yandan, TV Marketing International, INA (Llnstitut National de l’Audiovisuel -Audiovisuel Ulusal Enstitüsü) ve Telescoop Analyse’le işbirliği yaparak, yapımcılara kanalların ihtiyaçlarını tahmin edebilme ve ona göre üretim yapabilme konusunda destek sağlıyor. Bu araştırma -üretim- dağıtım sinerjisini satın alma merkezinin bir program yapımcısı gibi doğrudan müdahale edebilmesi olarak da algılanabilir.

Günümüz’dede gelinen noktada internet sistemi ve web sitelerinin doğuşu şirketleri müşterileri olan internet kullanıcıları ile interaktif bir platformda yakın ilişki kurmasını ve daha az kaynaklarla daha fazla insana ulaşabilmesini sağladığını gören kuruluşlar internet üzerinden tanınırlığını arttırmayı planlamıştır, işte bu noktada internet danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz