aldaydinlatma-com-site-index_1-htmlMizanpaj (layout), tasarım unsurlarının genel bir tasarım şablonuna uygun biçimde ve kapladıkları yere göre düzenlenmesidir. Bu aynı zamanda biçim ve boşluk yönetimi olarak da adlandırılabilir. Mizanpajın amacı, aktarılmak istenen görsel ve dokusal unsurları, okuyucunun onları en az çabayla almasını sağlayacak şekilde sunmaktır. İyi bir mizanpaj ile okuyucuyu hem basılı hem de elektronik ortamdaki karmaşık bilgilerin içerisinde istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

Mizanpaj, eldeki işin nerede ve nasıl izleneceğine dair uygulamaya yönelik estetik hususları; nihai formatın dergi, web sitesi, televizyon grafiği, banyo köpüğü şişesi ya da başka herhangi bir şey olmasından bağımsız bir biçimde ele alır. Nesneleri mizanpaj içerisinde yerleştirmek referans çizgileri olan ızgaralar (grid) sayesinde yapılır, böylece sayfalar veya nesneler arasında tutarlılık sağlanmış olur.